Woodville Combi.03

Đây là sự kết hợp lớn giữa Shack1 và Shack2. Hai túp lều lân cận chia sẻ một cột và một túp lều xa hơn được kết nối thông qua một cây cầu dây. Hai đường trượt và các yếu tố khác nhau cũng như chiều cao bệ khác nhau đảm bảo cảnh quan leo núi đa dạng.

Perspective

         Top view

 

Specs

Download

Specification sheet

If the .dwg download opens in a new window, please trigger the download with a right mouse click (Save under)