Woodville Combi.02

Woodville Combi.02 bao gồm hai túp lều và các độ cao khác nhau chia sẻ một bài hỗ trợ chung. Túp lều lớn hơn trong số hai túp lều được trang bị lưới kết nối, được kết hợp với lưới truy cập và do đó mang đến một thử thách thú vị. Hai túp lều được kết nối thông qua một ban công có thể leo lên bằng thang dây hoặc sử dụng tấm bập bênh đi lên.

 Perspective

         Top view

Specs

Download

Specification sheet

If the .dwg download opens in a new window, please trigger the download with a right mouse click (Save under)