Spoo M.06

Chẳng hạn, chiếc Spoo M.06 này có vẻ ngoài tự nhiên nhờ các tấm tre và do đó rất phù hợp trong công viên. Những người leo lên Đường dốc cao sẽ được thưởng bằng cách nhanh chóng đi xuống Đường trượt.

Perspective

         Top view

Specs