Shack1.01

Chòi 1, có nền cao 1,5 m, là chòi nhỏ hơn trong hai chòi vui chơi. Trong biến thể này, "ngôi nhà phù thủy" nổi bật nhờ độ trong suốt cao. Có thể leo vào hai lối vào khác nhau bằng cách sử dụng lưới nghiêng cũng như dây leo với các trụ cao su có chức năng hỗ trợ leo. Điểm đặc biệt của Shack1 là các trụ nghiêng ra ngoài.

Perspective

         Top view

Specs

Download

Specification sheet

If the .dwg download opens in a new window, please trigger the download with a right mouse click (Save under)