Satellights.01

Đỏ, xanh lá cây hoặc xanh lam - chúng ta sẽ chơi trò chơi nào hôm nay? Cho dù phản ứng thử nghiệm của bạn nhanh nhẹn hay độ bền - với Satellights.01, bạn có thể có một thử thách thú vị và nhiều niềm vui một mình hoặc với bạn bè! Do Charlotte-Connector đã được cấp bằng sáng chế, phần cuối của sợi dây sẽ biến mất vào ống dưới cùng (được chôn), qua đó các dây cáp kết nối các phần tử chơi với máy phát điện. Các bài viết Terranos thẳng làm cho Satellights.01 trở thành một phần tử bổ trợ phổ biến cho các thiết bị chơi và sự kết hợp khác nhau.

 

Perspective

         Top view

Specs