LevelUp.04.2

Trụ Terranos thẳng làm cho Satellights trở thành một phần tử bổ trợ phổ biến cho các thiết bị chơi và sự kết hợp khác nhau, ví dụ như cho LevelUp. Cho dù là một thiết bị chơi độc lập hay như một phần tử bổ sung - Satellights đưa mọi sân chơi lên cấp độ mới nhất!

Perspective

         Top view

Specs