Curly045.01

Một nơi ẩn dật hoàn hảo cho các bạn nhỏ là Curly này, với chiều cao bục chỉ 45 cm. Cầu thang giúp họ leo lên, trong khi đoạn đường dốc giúp họ đi xuống dễ dàng hơn.

Perspective

         Top view

Specs