Chessboard Cube.02

Ở đây bạn thực sự có thể xả hơi! Các màng cao su phản ứng với chuyển động của những người khác và do đó khuyến khích bạn tham gia. Nhưng chúng cũng là một nơi tốt để thư giãn.

Perspective

         Top view

Specs